Το μαγικό φυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Εχθροί και ασθένειες του ιπποφαούς. Οι δυνατότητες της βιολογικής καλλιέργειάς του

Βασικά σημεία εισήγησης του κ. Γεωργίου Πατακιούτα, Γεωπόνου, Καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου

Ο κος Πατακιούτας αναφέρθηκε πρώτα στο γεγονός ότι η καλλιέργεια του ιπποφαούς είναι νέα στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν μέχρι τώρα επίσημα καταγεγραμμένα δεδομένα και ότι σε αυτό το στάδιο μεγάλη σημασία έχουν τα προληπτικά μέτρα και το υγιές γενετικό υλικό. Υψίστης σημασίας είναι τα δενδρύλια να είναι πιστοποιημένα και ελεύθερα εχθρών και ασθενειών. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το ιπποφαές είναι φυτό, που γενικά έχει λίγους εχθρούς και ασθένειες. Συγκεκριμένα από τους εχθρούς  του, ελάχιστα έντομα μπορούν να θεωρηθούν επιζήμια για την καλλιέργεια. Ακόμα δε και αυτά, όπως λόγου χάριν οι αφίδες (μελίγκρες), αντιμετωπίζονται εύκολα τόσο με συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα όσο και με βιολογικά.

Σπάνια προσβάλλεται από ασθένειες και αν συμβεί αυτό, αντιμετωπίζονται με τα συνήθη μυκητοκτόνα. Από τις ασθένειες, αυτή που μπορεί να θεωρηθεί η πλέον σοβαρή είναι η βετριτσιλίωση. Είναι μυκητολογική ασθένεια. Προσβάλλει και φράζει τα αγγεία του ξύλου. Τα τυπικά συμπτώματα της ασθένειας είναι :

Προοδευτικό κιτρίνισμα  και ξήρανση των φύλλων και των βλαστών.
Εμφανής μεταχρωματισμός των αγγείων του ξύλου.
Η μη συμμετρική ανάπτυξη των φύλλων.
Ο καρπός ωριμάζει  πρόωρα,  στεγνώνει και ζαρώνει. Στο τέλος του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις ρωγμές των φλοιών μια κοκκινωπή διόγκωση.
Τα προσβεβλημένα δένδρα συνήθως νεκρώνονται μέσα σε 1-2 έτη(Εικόνα 2).Η καταπολέμηση είναι αρκετά δύσκολη γι’ αυτό το βάρος θα πρέπει να δίδεται στην πρόληψη. Τα κυριότερα προληπτικά μέτρα είναι:

Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού 

Η αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίαση  με καλλιέργειες σολανωδών, κολοκυνθοειδών και βαμβακιού.
Καταστροφή και διαχείριση των ζιζανίων-ξενιστών των παθογόνων, όπως το βλίτο, η τσουκνίδα και το χηνοπόδι.
Αποφυγή βαθιών φρεζαρισμάτων και γενικά κατεργασίας εδάφους, για να μην πληγώνονται οι ρίζες.
Η ισορροπημένη λίπανση
Εφαρμογή της στάγδην άρδευσης, προς αποφυγή μεταφοράς των μικροσκληρωτίων από μια θέση   σε άλλη
Η καλίωση του εδάφους με προσθήκη κατάλληλων καλιούχων ορυκτών γιατί σκληραγωγεί και προστατεύει τα φυτά.

Σημαντική ενέργεια επίσης για την αντιμετώπιση-πρόληψη της ασθένειας είναι ο εμβολιασμός στην αρχή των νεαρών δενδρυλλίων με μυκόρριζα, υπερπαράσιτα και ανταγωνιστικούς μικροοργανισμούς και η επανάληψη τα επόμενα χρόνια με ριζοποτίσματα ή ψεκασμούς.

Όσον αφορά τις δυνατότητες τη βιολογικής καλλιέργειας του ιπποφαούς, ο κος Πατακιούτας ανέφερε ότι το φυτό προσφέρεται όσο λίγα, αφού έχει ελάχιστους εχθρούς και ασθένειες και εύκολα αντιμετωπίσιμους. Τέλος τόνισε την ανάγκη συστηματικού ελέγχου των φυτών της καλλιέργειας και τη συμβούλευση από ειδικούς, όταν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό.

Πηγή: www.symagro.com