Το μαγικό φυτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η λίπανση του ιπποφαούς

Bασικά σημεία εισήγησης του κ. Γεωργίου Καρρά, Γεωπόνου, Καθηγητή ΤΕΙ Ηπείρου

Η λίπανση του ιπποφαούς κάθε χρόνο είναι απαραίτητη, αφού μαζί με την συγκομιδή των καρπών, απομακρύνεται και ένα μέρος των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Παραμέληση αυτής της βασικής καλλιεργητικής φροντίδας θα επιφέρει όχι μόνο σταδιακή μείωση της παραγωγής, αλλά και ποιοτική υποβάθμισή της. Η φροντίδα της σωστής λίπανσης πρέπει να ξεκινά πριν την εγκατάσταση της φυτείας με μια σωστή ανάλυση του εδάφους. Με βάση την ανάλυση αυτή θα καθοριστεί η βασική λίπανση και θα γίνει ή όχι η διόρθωση της οξύτητας του εδάφους, δεδομένου ότι το ιπποφαές προτιμά εδάφη με pH 5,5 έως 7. Πριν την ύπαρξη της εγκατάστασης καλό είναι επίσης να προστεθεί οργανική ουσία στο έδαφος είτε με τη μορφή κοπριάς είτε με χλωρή λίπανση, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό καλλιέργεια σιτηρών.

Με βάση δε τη διεθνή βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι:

Το ιπποφαές είναι φυτό, που δεν απαιτεί ισχυρές και πολυδάπανες λιπάνσεις.
Αντιδρά πάντα θετικά με ποσοτική αύξηση και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής στη λίπανση.
Το σωστό δοσολογικό σχήμα καθορίζεται πάντα με βάση την ανάλυση εδάφους, η οποία αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε καλλιέργειας. Συνταγές λίπανσης, που δεν βασίζονται σε ανάλυση εδάφους, εμπεριέχουν πάντα τον κίνδυνο της αστοχίας.
Στην εισήγηση τονίστηκε η ανάγκη του τακτικού ελέγχου της θρέψης των φυτών με ανάλυση των φύλλων (φυλλοδιαγνωστική), ώστε να παρακολουθείται πάντα η σωστή θρέψη.

Σημαντική επίσης είναι η προσεκτική παρατήρηση για τυχόν αλλαγές στο μέγεθος και το χρώμα των φύλλων και των καρπών γιατί υποδηλώνουν έλλειψη κάποιων στοιχείων. Ειδικά δε για το τελευταίο ο κος Καρράς παρουσίασε παραδείγματα συμπτωμάτων έλλειψης θρεπτικών τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Έλλειψη στοιχείου   -   Συμπτώματα

Άζωτο και φωσφόρος - Φυτά με μικρή ανάπτυξη και αραιή βλάστηση. Τα φύλλα λαμβάνουν ανοιχτοπράσινο ή κιτρινωπό χρώμα, ενώ επέρχεται γρήγορή ωρίμανση φύλλων και καρπών
Κάλιο - Δημιουργεί φυτά με μικρά μεσογονάτια διαστήματα. Οι ακραίοι οφθαλμοί ξηραίνονται. Τα φύλλα λαμβάνουν κιτρινωπό χρώμα, συστρέφονται, και εμφανίζουν περιφερειακή χλώρωση.
Μαγνήσιο - Τα νέα φύλλα είναι κανονικά, ενώ τα παλαιά εμφανίζουν περιφερειακή χλώρωση σε σχήμα V.
Ψευδάργυρος - Παρατηρείται καθυστέρηση ανάπτυξης των φυλλοφόρων και ανθοφόρων οφθαλμών. Τα φύλλα είναι μικρά και χλωρωτικά, ενώ τα μεσογονάτια διαστήματα είναι επίσης μικρά. Οι καρποί επίσης είναι μικρότεροι του συνηθισμένου.
Σίδηρος - Τα φύλλα γίνονται χλωρωτικά, αλλά τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα νεαρά φύλλα.

Πηγή: www.symagro.com